BAHAN PEPERIKSAAN KKQ 2014

MODUL KKQ 2014 TING 3 & 5

Nota Kerja Pendidikan Syariah Islamiyyah 5 Ibnu Sina 2014

Kemahiran al-Quran

Soalan KKQ Ting 1- 5

Pendidikan Al-Quran Sunnah

Pendidikan Syariah Islamiyyah Ting. 4 & 5

Pendidikan Islam Ting1 & Ting 2

Latih Tubi Bahasa Arab

Kajian Tindakan PAI

Rancangan Tahunan PI & PSI

Contoh Head Count dan Perancangan Strategik Pend. Syariah & B.Arab

Contoh Sasaran Kerja Tahunan SKT

Fail MAKDIS (Majlis Kegiatan Dakwah Islam Sekolah)

Contoh Pamplet Hari Kebesaran Islam

Sistem borang Claim

Kamus Jawi

Sofware

Koleksi Ceramah MP3 (New)

21 Ogo 2009

Menghidupkan Bulan Ramadhan Dengan Sunnah

"Makan sahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berikut adalah beberapa sunnah atau amalan-amalan yang dianjurkan ketika melakukan puasa. Semoga bermanfaat.

[1] Melewatkan Sahur
Nabi kita shallallahu `alaihi wa sallam telah memerintahkan dan menganjurkan kepada orang yang hendak berpuasa agar makan sahur. Beliau shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

مَن�' أَرَادَ أَن�' يَصُومَ فَل�'يَتَسَح�`َر�' بِشَى�'ءٍ

"Barangsiapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur." (HR. Ahmad. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani kerana memiliki banyak syawahid. Lihat Shohihul Jami')


Nabi kita shallallahu `alaihi wa sallam memerintahkan demikian kerana di dalam sahur terdapat keberkahan. Dari pembantu Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam �Anas bin Malik radhiyallahu `anhu- berkata bahawa Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

تَسَح�`َرُوا فَإِن�`َ فِى الس�`َحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Keberkahan yang dimaksudkan di sini di antaranya adalah dengan makan sahur seseorang akan menjadi kuat berpuasa mulai daripada terbit fajar hingga matahari tenggelam. (Lihat Syarh Riyadhus Sholihin, 3/451, Darul Kutub Al `Ilmiyah)


Barokah lain juga adalah sebagai pembeza antara puasa Yahudi-Nashrani (Ahlul Kitab) dengan umat ini. Dari Amr bin `Ash radhiyallahu `anhu, Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

فَص�'لُ مَا بَي�'نَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَه�'لِ ال�'كِتَابِ أَك�'لَةُ الس�`َحَرِ

"Perbezaan antara puasa kita (umat Islam) dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur." (HR. Muslim).

Orang ahli kitab ketika berpuasa, mereka makan sahur sebelum pertengahan malam dan mereka tidak makan sahur sama sekali. Kaum muslimin diberi keutamaan dalam berpuasa iaitu diberi kemudahan untuk makan sahur.


Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam juga melarang untuk meninggalkan sahur, di mana beliau shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

الس�`َحُورُ أَك�'لُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَو�' أَن�' يَج�'رَعَ أَحَدُكُم�' جَر�'عَةً مِن�' مَاءٍ فَإِن�`َ الل�`َهَ عَز�`َ وَجَل�`َ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَل�`ُونَ عَلَى المُتَسَح�`ِرِينَ

"Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh kerana itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur." (HR. Ahmad. Dikatakan hasan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jami')


Dan sangat dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadits Anas dari Zaid bin Tsabit bahawasanya beliau pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, kemudian beliau shallallahu `alaihi wa sallam berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas berkata,"Berapa lama jarak antara azan dan sahur kalian?" Kemudian Zaid berkata,"Sekitar 50 ayat". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

[2] Menyegerakan berbuka
Menyegerakan berbuka akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يَزَالُ الن�`َاسُ بِخَي�'رٍ مَا عَج�`َلُوا ال�'فِط�'رَ

"Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Menyegerakan berbuka juga bererti seseorang konsisten dalam menjalankan sunnah Nabinya shallallahu `alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَزَالُ أُم�`َتِى عَلَى سُن�`َتِى مَا لَم�' تَن�'تَظِر�' بِفِط�'رِهَا النُجُو�'مَ

"Umatku akan sentiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa." (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Targib wa Tarhib).

Dan inilah yang ditiru oleh Syi'ah Rafidhah, mereka meniru Yahudi dan Nashrani dalam berbuka puasa iaitu baru berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan mereka. (Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 63)


Nabi kita shallallahu `alaihi wa sallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlaq dari suri tauladan kita shallallahu `alaihi wa sallam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu `anhu berkata,

كَانَ رَسُولُ الل�`َهِ -صلى الله عليه وسلم- يُف�'طِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَب�'لَ أَن�' يُصَل�`ِىَ فَإِن�' لَم�' تَكُن�' رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِن�' لَم�' تَكُن�' حَسَا حَسَوَاتٍ مِن�' مَاءٍ

"Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan ruthob (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada ruthob, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan meminum air putih." (HR. Abu Daud, dikatakan hasan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Abu Daud). Hadits ini menunjukkan bahawa ketika berbuka dianjurkan berbuka dengan kurma (rothb atau tamr) sebagaimana yang beliau shallallahu `alaihi wa sallam lakukan.

[3] Berdo'a ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahawa do'a ketika berbuka adalah salah satu do'a yang mustajab dan tidak akan ditolak. Maka berdo'alah dengan penuh keyakinan bahawa do'amu akan dikabulkan. Nabi shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَد�`ُ دَع�'وَتُهُمُ الإِمَامُ ال�'عَادِلُ وَالص�`َائِمُ حِينَ يُف�'طِرُ وَدَع�'وَةُ ال�'مَظ�'لُومِ

"Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : [1] Pemimpin yang adil, [2] Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, [3] Do'a orang yang terdzolimi." (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Tirmidzi)


Do'a ketika berbuka adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma bahawa dulu Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam ketika berbuka beliau membaca :

ذَهَبَ الظ�`َمَأُ وَاب�'تَل�`َتِ ال�'عُرُوقُ وَثَبَتَ الأَج�'رُ إِن�' شَاءَ الل�`َهُ

"Dzahabadh dzoma'u wabtallatil `uruqu wa tsabatal ajru insya Allah (ertinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)" (HR. Abu Daud. Dikatakan hasan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Abi Daud)

[4] Memberi makan orang berbuka
Para pembaca sekalian, beri makanlah kepada orang yang berpuasa kerana ini akan mendatangkan pahala dan kebaikan yang melimpah ruah. Lihatlah apa yang Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam sabdakan,

مَن�' فَط�`َرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِث�'لُ أَج�'رِهِ غَي�'رَ أَن�`َهُ لاَ يَن�'قُصُ مِن�' أَج�'رِ الص�`َائِمِ شَي�'ئًا

"Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." (HR. at-Tirmidzi dan dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Tirmidzi)

[5] Memperbanyakkan ibadah di bulan Ramadhan
Di antara petunjuk Nabi shallallahu `alaihi wa sallam adalah memperbanyak pelbagai macam ibadah di bulan Ramadhan. Jibril `alaihis sallam biasa membacakan Al Qur'an kepada beliau shallallahu `alaihi wa sallam di bulan Ramadhan. Dan apabila Jibril menemui Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, terlihat bahawa beliau shallallahu `alaihi wa sallam adalah orang yang paling suka memberi bagaikan hembusan angin. Beliau shallallahu `alaihi wa sallam adalah sebaik-baik manusia yang paling banyak bersedekah, berbuat ihsan (kebaikan), membaca Al Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf. (Zadul Ma'ad, II/29, Ibnul Qayyim, , Mawqi'ul Islam-Maktabah Syamilah)


Alhamdulillahilladz i bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallahu `ala nabiyyina Muhammad wa `ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Tiada ulasan:

Solat Hajat Perdana 2011/1432

Majlis Khatam Al-Quran 1432

Tahsin al-Quran 2008 1

Tahsin al-Quran 2008 2

Kenangan Tahsin Al-Quran 2008

Marhaban SMKSA 2008 (Bacaan Rawi)

Mahrajan Kesenian Islam Peringkat Negeri Perak 2008

Interview Muhammad Ahmad Zahid

Naib Johan anti-Dadah Negeri Perak 2008

Nasyid Anti Dadah Kebangsaan 2008 - Perak (Soutul Imtiaz) [part1]

Jariah

Sekitar Kem Ibadah 2008 Bhgn 1

Kem ini telah diadakan pada hari Sabtu 19 Julai 2008 yang lalu. Bertujuan mendekatkan para pelajar kepada penghayatan Islam kepada Islam sebagai sebuah agama yang menjurus kepada ibadah.Bermula dari jam 7:30 sehingga 4:30 ptg. semoga pserta yang terlibat mendapat input yang baik dan memberi kesan kepada ibadah seharian mereka.

Sekitar Kem Ibadah 2008 Bhgn 2

Antara program yang dijalankan semasa Kem Ibadah ini adalah Celik al-Quran, klinik Solat,Ice Breaking dan Explore race.

Kelas Kemahiran al-Quran 2008

Sekitar gambar di MTQ Daerah Hilir Perak 2008

Sekitar Mahrajan Kesenian Islam Peringkat Negeri 2008

Sekitar Marhaban DiASTRO 2008

Satu Pertandingan Marhaban telah diadakan di Pusat membeli belah Jusco Ipoh. Pasukan Marhaban SMKSA telah menyertai pertandingan tersebut. oleh kerana persaingan yang begitu sengit pasukan SMKSA hanya mampu menduduki tempat ketiga dari enam pasukan yang bertanding. tahniah buat mereka. Semoga mereka terus maju dan berkembang dengan lebih pesat di masa akan datang.

Marhaban SMKSA

Nasyid SMKSA Perempuan

Nasyid SMKSA Lelaki

Kursus Pengurusan Jenazah 2007

Abd Al Basit Abd As Samad

KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN SMKSA CHENDERONG BALAI